home regulamin kontakt

Chcesz zarabiać więcej?
Zapraszam do BiznesMails!

Użytkowników:
3,561

Istniejemy od:
28-01-2009
Wypłaty i Wydatki:
48,653.49 PLN

Lista Wypłat

Kalkulator kalorii


Schudnij!

Regulamin

§ 1. Dane Serwisu

Serwis należy do firmy: Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o. z siedzibą w Czechach, Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, posługująca się numerami IČ: 05891078 i DIČ (VAT UE): CZ05891078, z kapitałem zakładowym 40 000 CZK opłaconym w całości.

Nazwa Serwisu: ForsaPL.info
Regulamin ważny od: 28.01.2009
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 14.08.2017

§ 2. Definicje Pojęć

'serwis' - Serwis ForsaPL.info
'użytkownik' - Użytkownik Serwisu ForsaPL.info
'konto' - Konto rozliczeniowe użytkownika
'admin/administracja' - Administrator oraz właściciel serwisu ForsaPL.info

§ 3. Informacje ogólne

1. Do programu może zapisać się każdy kto spełnia poniższe warunki:
a) ma ukończone 13 lat;
b) posiada konto w polskim banku lub zweryfikowane konto PayPal;
c) zna język polski w stopniu komunikatywnym oraz potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku polskim;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiego rodzaju E-maili reklamowych oraz na odwiedzanie stron reklamodawców;

2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie danych niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako oszustwo.

3. Z jednego domostwa, z jednego komputera, z jednego adresu IP może być założone wyłącznie jedno konto w serwisie. Z jednego adresu e-mail, z jednego numeru konta do wypłat może korzystać tylko jeden użytkownik. Z jednego komputera dozwolone jest logowanie na jedno konto w serwisie.


§ 4. Statusy VIP, Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Każdy użytkownik serwisu podczas rejestracji otrzymuje status zwykłego użytkownika i ma prawo do wykupienia Premiowanego Członkostwa.

2. Status zwykłego użytkownika jest dożywotni.

3. Użytkownik ma prawo:
a) w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w serwisie i skasować swoje konto wraz z wszystkimi danymi oraz zarobkami;
b) brać udział w konkursach i promocjach organizowanych przez serwis;
c) swoje zarobki w programie może przeznaczyć na:
- zakup reklamy lub innych usług dostępnych w serwisie;
- wypłatę zarobionych srodków na polskie konto bankowe, zweryfikowane konto PayPal lub jako doładowanie telefonu komórkowego;
d) do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

4. Użytkownik ma obowiązek:
a) przynajmniej raz na 14 dni zalogować się na swoje konto w serwisie i odwiedzić jedną ze stron Reklamodawców, wykonując poprawnie zadanie;
b) dbać o swoje konto, a przede wszystkim nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim;
c) odbierać e-maile reklamowe;
d) odwiedzać strony Reklamodawców;
e) znać treść Regulaminu oraz osobnych regulaminów poszczególnych sekcji oraz ich przestrzegać;
f) utrzymywać dobre imię programu;
g) być użytkownikiem aktywnym.

5. Użytkownik, który nie zalogował się w serwisie w ciągu kolejnych 90 dni traci wszelkie prawa do konta.


§ 5. Zarobki i premie

1. Użytkownik ma prawo do polecania programu innym i z tego tytułu otrzymuje prowizję w wysokości:
I poziom - 15%
II poziom - 8%
III poziom - 1%

2. Aby otrzymać wynagrodzenie od poleconych należy wykazać się dzienną aktywnością w wysokości 30% tego, co danego dnia wyklikał polecony.

3. Za zapis do programu użytkownik otrzymuje premię w wysokości 10 groszy.

4. Użytkownik dostaje jednorazową premię w wysokości 1 grosza za każdą poleconą przez siebie osobę na I poziomie.


§ 6. Wypłaty

 1. Podstawową formą wypłaty jest przelew na konto bankowe.
 2. Użytkownik może zażądać wypłaty w wysokości co najmniej 10 zł. Dla posiadaczy kont premiowanych minimum do wypłaty może być niższe.
 3. Minimum do wypłaty może zostać czasowo lub na stałe obniżone, o czym administracja poinformuje użytkowników.
 4. Wypłaty na konta bankowe nie są obciążone żadną prowizją.
 5. Wypłaty na konta PayPal są możliwe od kwoty 15 zł i są wysyłane jako zapłata za usługę, a więc PayPal pobiera prowizję od każdego przelewu. Prowizja ta jest odejmowana od zarobków użytkownika.
 6. Serwis ForsaPL.info nie wysyła przelewów za pośrednictwem PayPal w trybie krewni/znajomi.
 7. Wypłaty za pośrednictwem PayPal będą realizowane wyłącznie na zweryfikowane konta PayPal. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady w uzasadnionych przypadkach, jednakże decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do administracji ForsaPL.info.
 8. Zarobione środki można przeznaczyć na doładowanie telefonu w systemie pre-paid. Doładowania są realizowane w pełnych złotych, w kwotach wynoszących co najmniej 5 zł.
 9. Wypłaty na konta bankowe realizowane są zbiorczo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później niż 14-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu zamówienia wypłaty.
 10. Wypłaty na konta PayPal będą realizowane w ciągu 60 dni od zamówienia.
 11. Możliwe są wypłaty ekspresowe za dodatkową odpłatnością.
 12. Dopuszczalne są inne formy wypłat (np. Payza), po indywidualnym uzgodnieniu warunków.
 13. Przy wypłacie środków wypłacona kwota zostanie odjęta od stanu konta w ForsaPL.info.
 14. Warunkiem otrzymania wypłaty jest podanie wszystkich danych koniecznych do jej zrealizowania. Konsekwencje braku niezbędnych informacji lub podania danych błędnych bądź nieprawdziwych ponosi wyłącznie użytkownik programu.
 15. W przypadku niepoprawnego wypełnienia formularza wypłaty/reklamy należy liczyć się z możliwością utraty środków pobranych podczas wypełniania formularza.
 16. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonać rozliczenia z tytułu obowiązku podatkowego.


§ 7. Konta użytkowników, poleceni

1. Konta użytkowników w ForsaPL co do zasady są niezbywalne. W wyjątkowych przypadkach (nieprzewidziane sytuacje losowe, całkowita rezygnacja z aktywności w serwisach podobnych do ForsaPL) dopuszcza się pzekazanie bądź sprzedaż konta innej osobie, jednak wyłącznie za pisemną zgodą administracji.
2. Użytkownik, który zdecyduje się oddać lub sprzedać swoje konto innej osobie, nie ma prawa do ponownego zapisu.
3. Osoba, która przejęła konto po innym użytkowniku, przejmuje na siebie wszystkie prawa, obowiązki, zobowiązania oraz pełną odpowiedzialność za dotychczasowe działania poprzedniego posiadacza konta.
4. Po przejęciu konta od innej osoby należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administrację serwisu oraz zaktualizować dane w profilu użytkownika.

5. Sprzedaż poleconych jest możliwa po uzyskaniu zgody administracji serwisu, na warunkach określonych przez administrację.

6. Nie ma możliwości zmiany osoby polecającej (uplina). Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest błąd systemu, w wyniku którego osoba zapisująca się do serwisu z zamiarem zostania czyimś poleconym zostanie wbrew własnej woli przypisana do kogoś innego. Taki fakt należy zgłosić administracji niezwłocznie po zauważeniu, nie później niż w terminie 7 dni od zapisu.


§ 8. Kary i bany

1. Konto w programie może zostać usunięte za:
a) nie zalogowanie się na swoje konto dłużej niż 90 dni;
b) sprzedaż poleconych lub konta niezgodną z Regulaminem;
c) posiadanie więcej niż 1 konta;
d) próbę oszukania serwisu lub jego użytkowników;
e) działanie na niekorzyść programu lub jego użytkowników;
f) rozsyłanie SPAM-u (patrz § 9.);
g) publiczne oczernianie serwisu lub administacji np. na forum;
h) wyrażanie się w sposób wulgarny lub nieetyczny w stosunkudo admina oraz innych użytkowników serwisu;
i) podanie niekompletnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych personalnych w swoim profilu oraz podczas rejestracji.

2. Konto w programie może zostać zablokowane za:
a) kliknięcie 5 razy w miesiącu w tzw. cheat link, (admin zastrzega sobie możliwość umieszczania cheat linku w programie w dowolnej formie bez uprzedzenia);
b) 15 błędnych kliknięć w miesiącu w tzw. numer turing;
3. Odblokowanie konta jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z administracją serwisu przez dział: Kontakt.


§ 9. SPAM

1. Całkowity zakaz promowania swojego linku polecającego do osób nieznanych (nie dotyczy wykupienia reklamy na innej stronie internetowej lub w firmie zajmującej się reklamą internetową).

2. Przy wykryciu tej formy reklamowania serwisu, użytkownik traci wszystkie swoje zgromadzone zarobki na koncie oraz zostają anulowane wszystkie zlecone wypłaty.

3. Zakaz umieszczania swojego linka dotyczy:
a) grup dyskusyjnych;
b) rozsyłania (również przez osoby trzecie) poczty do osób nieznajomych i tych którzy sobie tego nie życzą poprzez e-mail lub GG;
c) rozsyłania (również przez osoby trzecie) linku na forach dyskusyjnych za pomocą PW (prywatnych wiadomości) do osób nieznanych.


§ 10. Polityka prywatności

1. Zgodnie z treścia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z póĹşn. zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez serwis ForsaPL.info bedą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejesracji.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili reklamowych.

3. Wszystkie podane przez użytkowników serwisu dane są przechowywane przez serwis forsapl.info i nie bedą one udostępniane firmom, ani osobom trzecim do jakichkolwiek celów, w tym także marketingowych.

4. Tylko program forsapl.info ma prawo do rozsyłania e-maili reklamowych do użytkowników zarejestrowanych w serwisie.


§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie forsapl.info są zastrzeżone przez swoich wlaścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione miedzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

2. Admin serwisu ForsaPL.info zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na zmiany w regulaminie, które pogorszają warunki uczestnictwa w serwisie. W takim wypadku może zażądać wypłaty wszystkich swoich zarobków (bez minimum) na konto bankowe oraz skasowania swojego konta w serwisie. Warunkiem otrzymania wypłaty w wysokości mniejszej niż wynosi minimum jest napisanie, której zmiany w regulaminie użytkownik nie akceptuje i dlaczego.
4. Po otrzymaniu wypłaty bez minimum i skasowaniu swojego konta z powodu nieakceptacji regulaminu, obowiązuje zakaz ponownego zakładania konta w serwisie.

5. Administarcja ma obowiązek poinformować użytkowników o wszelkich zmianach w regulaminie. Odbywa się to poprzez umieszczenie Wiadomości od admina lub w inny sposób umożliwiający każdemu aktywnemu użytkownikowi zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Zmiany zaczynają obowiązywać nie wcześniej niż po 30 dniach od ich ogłoszenia (nie dotyczy zmian spowodowanych nagłumi czynnikami niezależnymi od administracji, np. zmiany w obowiązującym prawie czy wprowadzenie opłat przez banki)

6. Wszelkie spory wynikające pomiędzy serwisem, a użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, jeżeli będzie to niemożliwe, wszelkie spory bedą rozstrzygane przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania użytkownika lub siedziby właściela serwisu.

7. Rejestrując się w serwisie forsapl.info użytkownik akceptuje warunki powyższego Regulaminu oraz podległych regulaminów poszczególnych sekcji.

8. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, nie może posiadać konta w serwisie forsapl.info.

9. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem serwisu ForsaPL.info i go przestrzegać.

Serwis należy do firmy: Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o. IČ: 058 91 078 DIČ: CZ05891078